Tıbbi cihaz üretimi için mevcut tüm riskler göz önünde tutularak oluşturulan, süreç yaklaşımına dayalı sistem dahilinde, 
iç ve dış tüm paydaşların memnuniyetini ön planda tutarak insana ve çevreye saygılı, gmp ışığında, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun, etkili ve etkin üretim gerçekleştirmek, sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak ve bu yönde stratejiler geliştirmek, 
ulusal ve uluslararası tüm mevzuatı güncel uygulayarak sistemi dinamik tutmak, süreçlerin devamı ve geliştirilebilmesi için analizler yapmak, sürdürülebilirliğini daim kılmak, lider yönetim anlayışı ile alanında öncü firma olmak ana politikamızdır.