Sümer A.Ş. olarak, ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını sağlamış ve bu durumu da ISO 14001 çevre yönetim belgesi ile tescillemiştir.

Bu kapsam içerisinde firmamız ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için her türlü gözden geçirmeyi yapmaktadır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki yeni fabrikamızda; çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmanın gururunu da yaşamaktayız.

Buna yönelik olarak firmamızda:

  • Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirmektedir,
  • Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirmektedir,
  • Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktaracak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlamaktadır,
  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmaktadır,
  • Çevreye bırakılan katı, sıvı, gaz atıklarını ve gürültü etkisini azaltacak çalışmalar yapmakta ve çıkan tüm atıklarını geri dönüşüme göndermektedir,
  • Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirecek veya geri kazandırmaktadır.